Integrált Információs Rendszer bevezetése a viziközmű szolgáltatásban

Napjainkra egyre több víz- és csatornaszolgáltató vállalkozásnál ébred fel az igény egy olyan rendszer használatára, amely a reál- és gazdálkodási folyamatok folyamatos nyomonkövethetőséget teszi lehetővé. A rendszerrel szemben támasztott követelményeket a tulajdonosi, vagyoni és tevékenységi körből adódó speciális jellemzők szabályozzák. A szolgáltatás biztonsága mellett, legfőbb szempont a folyamtok optimalizálása, a költséghatékony működés, a tulajdoni viszonyok pontos nyilvántartása valamint a gazdasági- és reálfolyamatok egyeztetése, és a szolgáltatást biztosító közműeszközök nyilvántartása. A gazdasági folyamatok optimalizálása és rendszerezése történhet akár cégen belüli felméréssel, akár külső szakértő közreműködésével. A folyamatok elemzésének eredményeként születik meg az a rendszer, amely nyilvántartja, és folyamatokhoz vagy eszközökhöz rendeli a felmerülő költségeket. Kimutathatóvá válnak az egyes költséghelyek, és az elfolyó kiadások. További feladatként jelentkezik a közműeszközök tulajdonosok szerinti nyilvántartása, az eszközökön történt változtatások és forrásaiknak pontos vezetése. Így egy olyan információs rendszer alakul ki, amely a cég teljes működését átszövi, elősegíti az irányítást, naprakész és pontos információt szolgáltat a cégről a vezetésnek, a tulajdonosoknak és a vállalkozás munkatársainak. A műszaki vezetés igénye szerint megvalósul a műszaki tervezhetőség (karbantartás, felújítás), a tervezhető költségekkel együtt. A felső vezetés munkáját nagyban megkönnyíti a vállalati tervezés és a terv/tény elemzés biztosítása. Igazán jól akkor működik a rendszer, ha minden információt egy központi adatbázis tárol, amely alapján, a cégen belüli folyamatok összevethetők egymással. A rendszer bevezetése tudatosságot és következetes folyamat-optimalizálást igényel. A cég vezetésének jelentős támogatást nyújt mind a kialakításban, mind a bevezetésben, a hatékony tanácsadói tevékenység. Egy ilyen rendszer - a KÖZMŰ IIRŽ - bevezetésének első fázisát a napokban zárják le az Érd és Térsége Viziközmű Kft.-nél. A bevezetésnél szerzett tapasztalatokról kérdeztük az ÉTV Kft. ügyvezető igazgatóját, Bertók József urat.

Az ÉTV Kft.-t mi késztette a rendszer bevezetésére?

A témában jártas szakemberek ismerik, hogy a szolgáltatási tevékenységet, a fogyasztók mind magasabb színvonalon történő kiszolgálásával, folyamatosan biztosítanunk kell. Tulajdonosi szinten folyamatos elvárásként jelentkezik a társaság működésének átláthatóvá tétele. A cég tulajdonosai, a települési önkormányzatok, akik egyben a hatósági ár meghatározói is.

Ezek a kívánalmak teljesülnek a rendszer bevezetésével?

Erre igazából a reményemet tudom kifejezni, mivel a bevezetés nagy részén ugyan túl vagyunk, de a tényleges használat most kezdődik el. Az eszközöket, a reálfolyamatokat és az ehhez kapcsolódó költségeket nyilvántartja és összeveti egymással a program. A közeljövőben tesszük fel a sapkát, azaz a rendszerre egy teljes vezetői információs modult húzunk, amely biztosítani fogja a tervezhetőséget és a terv/tény elemzés lehetőségét.

Mennyire volt bonyolult, és mennyi ideig tartott a fejlesztés?

A fejlesztést tanácsadó partnerünk, az ECI-Magyarorszag Kft. végezte, aki a céget a korábbi kapcsolataink alapján jól ismeri. Mi ügyfélként és szakértőként vettünk részt a folyamatban. A fejlesztés és a folyamatokhoz való igazítás két évet vett igénybe, amely időszak alatt rendszeresen egyeztettünk. A teljes bevezetést nagyban támogatta partnerünk, aki épített az együttes tapasztalatainkra. A bevezetés sajátossága, hogy a közműeszközök nyilvántartásához szükséges nagytömegű adat migrációját, az ugyancsak régi partnerünknek számító, Hydroconsult Kft. végezte el egy részletes, térinformatikai alapú hálózat hidraulikai modell elkészítését követően.

Az Önök részéről milyen együttműködést igényelt a bevezetés?

A folyamatban mindkét részről szakértők voltak delegálva, akinek a folyamtok feltérképezése, majd az elkészült programrészek tesztelése volt a feladatuk. A szoftver elkészülte után a bevezetés igényelte az egész kollektíva gondolkodásának és munkamódszerének átgondolását, amely után nyereségként jelentkezett a szervezettség növekedése, párhuzamos folyamatok kiszűrése.

Ön mikorra várja, hogy a program hasznosan fogja elősegíteni munkáját?

Reményeim szerint egy-két hónapon belül kézzelfogható eredménye lesz a bevezetésnek, elsősorban a munkaszervezés, illetve néhány a rendszer által automatizált munkafolyamat terén. A rendszer igazi értéke, és haszna azonban csak közép- és hosszútávon lesz érzékelhető, ennyi idő szükséges ugyanis a rendszer pontosságának optimálissá válásához (munkalapos rendszer precíziós működése, műszaki adattár teljes és pontos feltöltöttsége). Ekkorra gyakorlatilag a vállalati folyamatok teljes körű nyomon követése, tervezhetősége és ellenőrizhetősége valósul meg. A vállalat egészére kiterjedő tervezhetőséget és ellenőrizhetőséget a következő fázisban kifejlesztendő kontrolling rendszer fogja biztosítani. Fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy a jövőbeni informatikai fejlődés viszonylatában is jelentős értéket képvisel, a vállalat által működtetett közműeszköz-rendszer elektronikus nyilvántartása.

Mik a jövőbeni terveik?

A szoftver által tárolt adatokra és a tanácsadó partnereink munkájára támaszkodva létre kívánunk hozni egy digitális térképet illetve térinformatikai rendszert, amely a műszaki szakember kollégáimnak nagy segítséget fog nyújtani a teljes víz és csatorna hálózat átlátásában. A KÖZMŰ IIR szoftver bemutatása A KÖZMŰ IIR programcsomag 15 modulja egy rendszerként, közös adatbázisban kezeli a vállalat reál- és gazdasági folyamatait. Az egyes modulok egy-egy fő (csatornaszolgáltatás, vízszolgáltatás, stb.) és kiegészítő (hibaelhárítás, karbantartás, stb.) tevékenység informatikai támogatását látják el. A modulok közötti online kapcsolat az egyes munkahelyek közti kommunikációt biztosítja. Ennek köszönhetően megvalósul a szervezet szabályozott horizontális és vertikális információáramlása. A reálfolyamatok követésének alappillére a teljes körű munkalapos rendszer. A munkalap-rendszer nyomon követi a munkafolyamatok erőforrás-ráfordításait miközben eszközhöz és költséghelyhez rendeli azokat. A rendszer legfelső szintjét kontrolling és vezetői információs modul jelenti, mely összesített adatokkal teljes áttekintést nyújt a vállalat felett, miközben a lehetőséget teremt egyes információk mélyebb elemzésére, folyamatok okainak feltárására. Ugyancsak ebben a programrészben van lehetőség az üzleti tervezésre, a terv-tény vizsgálatok elvégzésére. A KÖZMŰ IIR lefedi a vállalat teljes működési folyamatait az alapoktól a vezetésig.

Kapcsolódó linkek
A szoftverről részletes információt találhat itt.
Az ÉTV Kft.-ről további információk: www.etvizkft.hu
A kifejlesztő cégről, a www.eci-magyarorszag.hu-n.