Vezetési tanácsadás, gazdasági elemzés, piacelemzés >>
Vezetési tanácsadás, új gazdasági társaságok létrehozásában való közreműködés >>
Vagyonértékelés, vállalatértékelés >>
Európai Uniós pályázatok költség / haszon és pénzügyi elemzése >>

Vezetési tanácsadás, Reorganizáció >>
Műszaki beruházások megvalósításában való közreműködés >>
Vezetési tanácsadás, Kormányzati, önkormányzati tanácsadás >>
Belső ellenőrzés >>
Integrált információs rendszerek fejlesztése >>

 
   
   
   
   
   
     
     
       
  Gazdasági elemzés

1993 OLAJTERV Rt., MOL Rt. Világkiállítási projekt gazdasági vizsgálata

1994 OLAJTERV Rt. Alvállalkozók minősítése

1994 DélBorsodi Gázközmű Kft. Gázvezeték építés finanszírozása

1995 Chadonay Rt. Forgalmi értékbecslés

1995 DDGÁZ Baranya Megyei Ig. Kapacitás kihasználtsági vizsgálata

1995 Houston Partners Kft. Pénzügyi szaktanácsadás

1995 OLAJTERV Rt. Nógrád megye ( 44 település) földgázellátása

1995 OLAJTERV Rt. Dél-europai tranzit gázvezeték megval.tan. Költségek meghatározása, tranzitdíj meghatározása

1995 OLAJTERV Rt. Tyumennyagani vasúti töltő, pénzügyi szaktanácsadás

1996 OLAJTERV Rt. Közreműködés olajtároló rendszerek gazdasági vizsgálatában

1996 OLAJTERV Rt. Kőolaj és kőolajtermék biztonsági tárolása, ajánlatok értékelése 1996 OLAJTERV Rt. Szakértői vélemény a CAMPENON BERNARD SGE És a BUYUGUES cégek ajánlatáról

1996 Dr. Printz és Társa Tanácsadó Kft. X. ker. Csatornamű társulat nemzetközi pénzügyi helyzetének vizsgálata

1996 Érd és Térsége Viziközmű Kft. A Kft. működésének elemzése és javaslatok meghatározása

1997 Printz és Társa Nemzetközi Tanácsadó Kft. DDGÁZ Rt Baranya Megyei Üzemigazgatóság, megvalósult beruházások vizsgálata

1997 Márkó község Szennyvízgyűjtő és tisztító berendezés beruházása során pénzügyi gazdasági tanácsadás

1997 SERVITEC Kft. A budapesti lakosság fizetési lehetőségeit és fizetőkészségét feltáró vizsgálat

1997 PANRUSGAZ Rt. A Magyarországgal szomszédos országokba történő földgáz értékesítés, gazdasági elemzés

1997 Budaörsi TC Rt. Finanszírozási terv készítése

1997 Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Az ARIES Kft. által üzemeltetett tömbfűtőmű vizsgálata

1998 AGROGÁZ Gmk. AESTiszai Erőmű Földgázszolgáltató célvezeték, beruházási és üzemeltetési ktg, gazdaságossági vizsgálatai

1998 OLAJTERV Rt. Csúcsigényt kielégítő cseppfolyós földgáz telep beruházási és üzemeltetési ktg, gazdaságossági vizsgálata

1999 GOVÁL Kft. Belgrádi propiléntároló, szállító és töltő berendezés, költségek meghatározása és gazdaságossági vizsgálata

2000 OLAJTERV Rt. OVERSEAS Ltd. Kazahsztán, Atyrauban létesítendő bitumenüzem, költségak meghatározása, gazdaságossági vizsgálata

2000 OLAJTERV Rt. Rudabányai ipari hulladék lerakóhely tervezése

2000 Környei Agráripari Rt. STILL Kft. szerződéseinek elkészítése

2000 OLAJTERV Rt. Borsodchem Rt.-nek TDI projekthez adatgyűjtés, ellenőrzés

2000 ForENVIRON Ásotthalom község KACE pályázat elkészítése

2000 CONTRAMAR AG A Magyarországi Édesipari piac ismertetése

2000 OLAJTERV Rt Embavegyoil TO üzleti terv elkészítése

2001 AEG Hungaria Kft Kazahsztan-i gázmező kitermelése

2001 OLAJTERV Rt Barátság I. kőolajvezeték nyomásemelésével kapcsolatos gazdasági vizsgálat

2002 Budapest Főváros Szennyezés arányos szennyvíz tarifa rendszer kidolgozása

2004 WestLB Hungaria Bank Rt Hulladékgazdálkodási projektek megvalósítási és finanszírozási lehetőségeit illetően szakértői elemzés

2004 WestLB Hungaria Bank Rt Az MVM Rt földgázpiaci stratégiájának kialakításával kapcsolatos tanácsadás

2004 OLAJTERV Rt NABUCO projekt, beruházási, üzemeltetési ktg. Meghatározása, gazdasági elemzés 2005 BAUCONT Rt Tőzsdei bevezetés előkészítése

2005 Magyar Villamos Művek Rt Közép-europa villamosenergia ellátás szerkezetének bemutatása

2006 Nagykovácsi Viziközmű Kft A gazdálkodás vizsgálata

2006 Magyar Villamos Művek Rt Olajár elemzés 2006 MSZKSZ Biztonsági Földgáztároló Zrt Biztonsági gáztároló helyszínének kiválasztása, költségek meghatározása, gazdasági elemzés

2006 OLAJTERV-Peters Kft Biodiesel piaci elemzés

2007 Magyar Villamos Művek Rt Önkormányzati intézmények és a szabadpiaci áram kereskedelem vizsgálata 2007 Magyar Villamos Művek Rt Önkormányzati döntéshozatali mechanizmus

2007 LPG Kft Biodiesel üzem, Mátészalka

2007 Heves Megyei Vízmű Zrt A HMV Zrt által üzemeltetett viziközmű vagyon további üzemeltetési lehetőségei

2008 STARLET Consult Kft PET-ökoprogram” (PET, PE, PP Hulladék szelektív gyűjtése, elszállítása, granulátummá történő feldolgozása) előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez pénzügyi számítások készítése

2008 Heves Megyei Vízmű Zrt Díjképzés vizsgálata

2008 MVM Trade Zrt Villamos energia piacnyitás. EU és Németország energia szektorának szabályozása,beruházási lehetőségek, jogi és gazdasági peremfeltételek

2008 MVM Partner Zrt Kockázat kezelési és nagykereskedelmi modellek bemutatása a közép-europai villamos energia szektorban

2008 MVM Partner Zrt Románia és Lengyelország villamos energia szektorának az áttekintése

2008 EUROIL Kft Moszkat kőolajmező, geológiai adatok beszerzése, értékelése

2009 Bp-i és Pest megyei Mérnöki Kamara Állami építésügyi és felügyeleti rendszer kialakítása

2010 FŐMTERV Arad – Békéscsaba vízátadás, Magyarország-i szakasz vizsgálata

2011 OLAJTERV Déli Áramlat, CAPEX, OPEX, tarnzitdíj megthatározás

2011 EUROIL Kft Déli Áramlat, CAPEX, OPEX, tarnzitdíj megthatározás

Vezetési tanácsadás, új gazdasági társaságok létrehozásában való közreműködés

1992 Delaware Oil Ltd. USA Delaware Tanácsadás vállalatvásárláshoz

1992 EUROIL Kft. Tanácsadás vállalatvásárláshoz

1992 Betonacél Kft., Hangony Felszámolási érték meghatározása, Értékesítés

1992 Vasipari Kisszövetkezet, Miskolc Felszámolási érték meghatározása, Értékesítés

1993 Környei Mezőgazdasági Kombinát Gazdasági elemzés Vállalatértékelés Privatizáció

1993 Felsőzsolcai Mezőgép Kft. Gazdasági elemzés Vállalatértékelés Vállalatértékesítés (privatizáció)

1993 B.A.Z. megyei Építőipari Vállalat, Dolomitüzem Vállalatértékelés Értékesítés

1993 Fiegl & Spielberger, Ausztria, Innsbruck Partner közvetítés

1994 EXTRADE Kft., Szigethalom Külső tőkebevonás

1998 Budaörs Város Önkormányzata BBKHT és BTG Kft. összevonásának előkészítése, végrehajtása

1998 PROINVEST Int. Cukorgyári privatizációhoz tanácsadás

1999 BIOKOM Kft., BTG Kft. Előkészítő anyag összeállítása a BIOKOM Kft és a BTG Kft. által létrehozandó közös gazdasági társaság alapításához

2000 RINOL AG Közös társaság megalapítása RINOL AG Közreműködés a közép-europai terjeszkedésben felvásárlások útján

2000 SKW-MBT Hun.Kft Akviziciós tevékenység

2006 SZALKAVÍZ Kft Vezetési tanácsadás a viziközmű szolgáltatás átvételéhez

2010 FŐMTERV Arad – Békéscsaba vízátadás, közös társaság létrehozása

Vagyonértékelés, vállalatértékelés

1992 Hajtómű és Felvonógyár Vagyontárgy értékelés

1992 Kazincbarcikai Autójavító Kft. Gazdasági elemzés Vállalatértékelés

1992 Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Vállalatértékelés

1993 Mozaik Kft., Miskolc Felszámolási érték meghatározása Külföldi pénzkintlévőség behajtása

1993 SAGROCHEM Kft., Miskolc Vállalatértékelés

1994 Környei Agráripari Rt. Értékelés decentralizált privatizációhoz

1994 Petőfi MGTSZ, Sárszentlőrinc Számviteli tanácsadás, cégértékelés

1994 INTERTRANS Kft. Üzleti értékelése Részesedések és részvények értékelése

1995 Környei Agráripari Rt. Értékbecslés

1996 Állami Privatizációs (ÁPV) Rt. Bérleti jog forgalmi értékének megállapítása

1998 Környei Agráripari Rt. Hévízi üdülő vagyonértékelés

1998 Környei Agráripari Rt. Apportálandó vagyon értékelése

1999 KörnyePig Rt. Irtáspusztai sertéstelep Ingatlanok, épületek, építmények vagyonértékelése

1999 Környei Agráripari Rt. Állami tulajdonú földek vagyonértékelése

2000 Környei Agráripari Rt. Ingatlanértékelés

2005 INTERGAS Hungary Rt Tuzsér, PB töltő-lefejtő vagyonértékelése

2011 Szigetszentmiklós Város ARIES Kft-ben lévő üzletrész értékelése

2011 KÖVÁL Zrt Részvénycsomag értékelése

Európai Uniós pályázatok költség / haszon és pénzügyi elemzése

1999 forENVIRON Kft. Győr ISPA Szennyvíztisztító telep

2000 ForENVIRON Kft. Sopron ISPA Szennyvíztisztító telep

2000 Győr ISPA Szennyvíztisztító bővítése

2001 FŐMTERV Rt. Sopron ISPA Sopron város és agglomerációs települései csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének a fejlesztése

2001 ÖKO Rt. Kaposvár ISPA Szennyvízrendszer

2001 ÖKO Rt. Pápa ISPA Szennyvízrendszer

2001 Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. Budaörs ISPA Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója Csatornahálózat rekonstrukciója Csatornahálózat fejlesztése

2001 BEN-FOR Mélyépterv Kft. Érd ISPA Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

2001 Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. Szombathely ISPA Szennyvíztisztító telep, mechanikai előtisztítás és iszapkezelés korszerűsítése 2002 FŐMTERV Rt. Dél-Budai régió szennyvíz projekt előkészítése

2002-2008 FŐMTERV Rt. Nyíregyháza és agglomerációja szennyvíztisztítási rendszer fejlesztése

2002-2010 FŐMTERV Rt. Budakeszi és Százhalombatta szennyvíztisztítási rendszer fejlesztése

2006-2009 Víz-Inter Kft Makó és térsége szennyvíztisztítási rendszer fejlesztése

2006-2009 Víz-Inter Kft Székesfehérvár és agglomerációja szennyvíztisztítási rendszer fejlesztése

2007-2008 Kristály Kft Tatabánya szennyvíztisztító telep fejlesztése

2009-2010 Viziterv-ALBA Kft Székesfehérvár, Sóstó rehabilitációja

2010 K & Z Horizontál Kft Városföld település csatornázása

2010 K & Z Horizontál Kft Jakabszállás település csatornázása

2009-2010 OVIBER Kft Felcsút 2.sz. üzemanyagbázis területén feltárt szénhidrogén szennyezés kármentesítése

2010 Infinity Kft Pannonhalmi Főapátság turisztikai fejlesztése

Vezetési tanácsadás, reorganizáció

1994 Nyárlőrinc MGTSZ Reorganizációs terv elkészítése, tanácsadás a végrehajtásban 1997 BTG Kft A társaság működésének újjászervezése

Műszaki beruházások megvalósításában való közreműködés

1995 OLAJTERV Rt. Berendezés gyártó cégek keresése

1997 OLAJTERV Rt. MOL Rt Dunai Finomító P & I diagramok helyszíni ellenőrzése és kiegészítése

1997 OLAJTERV Rt. Irányítás technikai ajánlatok kiírása és komplett kiviteli tervek készítése

1997 OLAJTERV Rt. Ref I Üzem csőkapcsolási terv és folyamatábra készítése helyszíni felméréssel

1997 OLAJTERV Rt. 1/141 Olajkeverő üzem, csőkapcsolási terv és folyamatábra készítés

1997 OLAJTERV Rt. Df 124j, 125j, és 224 J üzemek műszeres folyamatábráinak elkészítése

1997 OLAJTERV Rt. Dunai Finomító Irányítástechnikai ajánlat kiírások és tervezések

1998 OLAJTERV Rt. Df 113j Üzem műszerrekonstrukciós terveinek elkészítése

1998 OLAJTERV Rt. MOL Rt. Tiszai Finomító FIR rendszer tervezésében való részvétel

1998 OLAJTERV Rt. Orenburgi PB töltő üzem technológiai folyamatábráinak elkészítése

1998 OLAJTERV Rt. A Jaslói Finomító paraffin szagtalanító Üzem basic tervének konzultánsi és ellenőrzési feladatai

1999 GOVÁL Kft. Viszkozitást törő üzem üzembe helyezési tervének elkészítése

2001 OLAJTERV A szuhogyi ipari hulladéklerakó-hely kiviteli tervezésének módosításában való közreműködés

2010-től folyamatos COLAS-ALTERA Miskolc-i villamosvasút projekt, szakértői közreműködés, mérnöki tanácsadás

2010-től folyamatos COLAS-ALTERA Bp Központi Szennyvíztelep, mérnöki tanácsadás

Vezetési tanácsadás, Kormányzati, önkormányzati tanácsadás

1992 Budajenő község Önkormányzata Projekt megvalósíthatósági vizsgálat

1994 Budajenő község Önkormányzata Lakásépítési projekt megvalósíthatósági vizsgálata

1995 Budajenő község Önkormányzata Gazdasági tanácsadás ingatlan fejlesztéshez

1997 Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Vezetési tanácsadás, folyamatos

1997 KEVEVÍZ Kft. 1993.,1994.,1995. és1996. évek ellenőrzése

1997-től folyamatos Budaörs Város Önkormányzata Az önkormányzat kizárólagos vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok tevékenységének figyelemmel kisérése, folyamatos

1997 Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala Szolgáltatási díjjavaslat vizsgálata

1998 Heves megyei Vízmű Rt. Heves Megyei Vízmű Rt. helyzetének és műszaki feltételeinek vizsgálata

1999 KÖFI Fejlesztési pályázatok minősítése

2000 PANNONVÍZ Rt. Viziközmű vagyon tulajdoni viszonyanak vizsgálata, vagyongyarapítás megoldási lehetőségeinek feltárása

2000 KÖFI Pályázati dokumentáció aktualizálása a 2000. évre

2001 Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Budaörsi Kamaraerdei Közösségi Ház felújítása, kivitelezéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása

2002-től folyamatos Szigetszentmiklós Város Tanácsadás az önkormányzati gazdálkodási feladatok ellátásában

2003 Érd Város Csatorna fejlesztés, képviselet Budapest és az ENVIRODUNA Kft felé

2003 Budaörs Város Önkormányzati beruházások lebonyolításának vizsgálata 2004 Budakeszi Város ÖKOTÁM-Geotorr által ajánlott csatorna beruházási rendszer pénzügyi működőképességének elemzése

2004 Mátészalka Város Mátészalka Város és a HYDROSZAT Kft közti szerződés felülvizsgálata

2005 Mátészalka Város Mátészalka Város és a kapcsolódó települések részére viziközmű szolgáltatást nyújtó új ggazdasági társaság alapításához szükséges vizsgálatok és dokumentumok elkészítése.

2006 Mátészalka Város SZALKATÁVHŐ gazdálkodásának elemzése

2008 VÁTI Kht Hatáselemzés a 253/1997(XII:20.) kormányrendelet módosításához.

Belső ellenőrzés

1993 Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Belső ellenőrzés

2005-től Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Belső ellenőrzés

2006-2010 Közlekedés Biztonsági Szervezet Belső ellenőrzés

2008 Aszódi Kistérség Normatíva igénylés és elszámolás belső ellenőrzése

Integrált információs rendszerek fejlesztése

1998 Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Tervezési és kontrolling rendszer kialakítása, bevezetése

1999 ÉTV Kft. Vállalati integrált információs rendszer, kontrolling

2001 ÉTV Kft. Vállalati integrált információs rendszer, kontrolling, bevezetése