KÖZMŰ IIR

Integrált Információs Rendszer Közműszolgáltatók részére

Ágazati sajátosságok >>
Ágazatra szabott megoldások >>

A KÖZMŰ IIR röviden
>>
A szoftver felépítése >>
Tanácsadói tevékenység, a fejlesztés alapja >>
Milyen előnyöket tartogat a rendszer bevezetése?
>>
A KÖZMŰ IIR szoftvercsomag előnyei
>>
A rendszer bevezetése
>>
Kommunikáció a vállalat más rendszereivel
>>
A rendszer egésze jelentősen több, mint az egyes modulok összessége
>>
A szoftver a következő tevékenységi körök rendszerbefoglalásához alkalmas
>>
A következő kiegészítő modulok segítik a főbb tevékenységeket
>>
Modulok leírása
>>
Prezentáció >>

 
 

 

 

 

 

 
 
   
   
     
     
     
     
     
     
       
 
Mintegy 4 éve a víz- és csatornaszolgáltató vállalatok kiemelt tanácsadójaként dolgozunk. Ez alatt az idő alatt számos olyan egyedi problémával találkoztunk, amely kapcsolatba hozható az egyes vállalatok információs rendszerének hiányosságaival. Az így felmerült igényekre válaszolva, sokéves szakmai tapasztalatunk alapján fejlesztettük ki Integrált Információs Rendszerünket, a KÖZMŰ IIR programcsomagot. A 15 modulból álló szoftvercsomag - az általános céllal kifejlesztett rendszerekkel szemben - teljes körű megoldást nyújt a víz- és csatornaszolgáltató vállalatok egyedi információs problémáira.
   
     
  Ágazati sajátosságok    
     
 

A KÖZMŰ IIR kifejlesztése során meghatározó szempontot jelentettek az ágazat vállalataira jellemző gyakorlati problémák. Ennek köszönhetően a szoftvercsomag integrált módon képes kezelni a víz és csatornaszolgáltató vállalatok működési sajátosságait:

Tevékenységhez köthető sajátosságok:

- Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok.
- Feladatorientált (non-profit) fő tevékenység.
- A fő tevékenységet folyamatosan és zavartalanuk kell ellátni.
- Állandóak és folyamatos jellegűek az elvégzendő feladatok.
- Esetenként rendelkeznek profitorientált kiegészítő, vállalkozói tevékenységgel.
- Szükséges a gazdasági és a reálfolyamatokat összehangolása.
- Szükséges a kintlévőségeket pontos nyilvántartása, és értékelése.

Tulajdonosi struktúrából adódik
- Kizárólagos vagy többségi önkormányzati tulajdonú a cég.
- Speciális tulajdonosi igények, a tulajdoni hányad nyilvántartására.
- Állandó a tulajdonosi igény a társaság működésének átláthatóvá tételére.

Gazdaságossági kör:

- Az önkormányzat a tulajdonos (döntési helyzetben van).
- A tulajdonos a szolgáltatások megrendelője is.
- Központilag (a tulajdonos által) meghatározott, mesterségesen alacsonyan tartott egységár. Vagyoni jellemzők szempontjából
- Az eszközök lehetnek saját tulajdonúak illetve működtetettek.
- Elkülönítetten kezelendők az eszközökhöz köthető beruházási, fejlesztési és rekonstrukciós ráfordítások.
- Fontos a lehető legpontosabb karbantartási tervezhetőség.

Ágazatra szabott megoldások

Az ágazati sajátosságok egy rendszerben való integrált kezelése egységes megoldást nyújt a vállalat egésze számára, mely így minden résztvevő elvárásait teljesíti.

Tulajdonosi igények

- Tulajdoni részek pontos nyilvántartása.
- A tulajdoni részekhez kapcsolható eszközök és az azokon történt változtatások nyilván-tartása.
- A működtetett eszközközök műszaki és gazdasági adatainak pontos nyilvántartása.
- A beruházási és felújítási források és ezek felhasználásának (önkormányzati vagyon) pontos nyilvántartása.
- A tulajdonos önkormányzatok szolgáltatás-ból való részesedésék elkülönítése.

Cégvezetői igények

- Átlátható működés.
- Naprakész adatok.
- Folyamatok feletti áttekintés.
- Tervezhetőség.
- Ellenőrzési és számonkérési lehetőség.
- Lehetőség a vállalati részteljesítmények mérése.

Műszaki vezetés igényei

- A folyamatok racionalizálása.
- Folyamatok részletezettsége, amely lehetővé teszi a legrészletesebb lebontást költségviselőkre, ez alapján feltárhatók a költség elszivárgások.
- Az erőforrás ráfordítások nyomon követése, folyamatokhoz kapcsolása.
- A ráfordítások tervezhetősége.
- Optimális tárgyi eszköz és anyaggazdálkodás.
- Minimális, de elégséges raktárkészlet.
- Tervezhető karbantartás, így csökkentve a ráfordítást és növelve a berendezések élettartamát.
- Munka szervezettség révén csökkenő élő-munka felhasználás.

Informatikai igények

- Integrált és egységesített rendszer.
- Integrált adatkezelés.
- Rendszerek közötti kommunikáció.
- A tevékenységekből és a folyamatok leírása kapcsán keletkező adatok pontos és biztonságos archiválása.
- Testreszabható, szabadon paraméterezhető és bővíthető adatbázis.
- Minden rendszerhez fejlesztői segítség.

Munkatársak igényei

- Az adminisztrációs terhek csökkenése.
- A hibalehetőségek csökkenése.
- Rutinfeladatok automatizálása.
- Munka gyorsabbá, hatékonyabbá tétele.

A KÖZMŰ IIR röviden

A KÖZMŰ IIR programcsomag 15 modulja egy rendszerként, közös adatbázisban kezeli a vállalat reál- és gazdasági folyamatait. Az egyes modulok egy-egy fő (csatornaszolgáltatás, vízszolgáltatás, stb.) és kiegészítő (hibaelhárítás, karbantartás, stb.) tevékenység informatikai támogatását látják el. A modulok közötti online kapcsolat az egyes munkahelyek közti kommunikációt biztosítja. Ennek köszönhetően megvalósul a szervezet szabályozott horizontális és vertikális információáramlása. A reálfolyamatok követésének alappillére a teljes körű munkalapos rendszer. A munkalap-rendszer nyomon követi a munkafolyamatok erőforrás-ráfordításait miközben eszközhöz és költséghelyhez rendeli azokat. A rendszer legfelső szintjét kontrolling és vezetői információs modul jelenti, mely összesített adatokkal teljes áttekintést nyújt a vállalat felett, miközben a lehetőséget teremt egyes információk mélyebb elemzésére, folyamatok okainak feltárására. Ugyancsak ebben a programrészben van lehetőség az üzleti tervezésre, a terv-tény vizsgálatok elvégzésére. A KÖZMŰ IIR így lefedi a vállalat működését az alapoktól a vezetésig.

   
       
     
       
 

A szoftver felépítése

A szoftver ágazatonként kezeli a tevékenységet úgy, hogy a kisegítő feladatokat (hiba-elhárítás, karbantartás, stb.) ellátó munkalapos modulok azonosak. Minden modul egy adatbázisból táplálkozik, és minden adatot a kontrolling rendszer dolgoz fel a vezetés számára.

Tanácsadói tevékenység, a fejlesztés alapja

A tanácsadói tevékenység kitüntetett szerepet játszik a programcsomag kapcsán, mivel nem csak a szoftver bevezetését szolgálja. A tanácsadás révén lehetőség nyílik a vállalati folyamatok, kiemelten a tevékenységgel kapcsolatos folyamatok feltérképezésére és tisztázására, azok optimalizálására, és a költség / eredmény mutatószám-rendszer kidolgozására. A tanácsadás és bevezetés során feltérképezzük, és külső szemmel értékeljük a termeléssel kapcsolatos reálfolyamatokat (munkahelyenként és munkafolyamatonként). A reálfolyamatok kiszolgálója a szervezet, ezért az alakul a termeléshez. A szervezeti és hatásköri felmérés is része a megismerésnek. A szoftver fejlesztése és bevezetése szempontjából lényeges pont, ismerni a társaságnál használt eddigi komputerizált vagy nem számítógépes információs rendszert. A termelési és ügyviteli folyamatok kapcsán a legtöbb vállalat használ már ügyviteli és készletnyilvántartó szoftvert. A KÖZMŰ IIR egyik legnagyobb előnyeként, fontos megemlíteni, hogy a már jól bevált ügyviteli illetve készletnyilvántartó programot nem szükséges kicserélni - ezzel is csökkentve a beruházást -, hanem a KÖZMŰ IIR együttműködik velük. Az illesztést egy külön számítástechnikai konzultáció előzi meg, illetve az FCI csoport programfejlesztői elvégzik az illesztést is.

Milyen előnyöket tartogat a rendszer bevezetése?

A tanácsadás kapcsán tapasztalható eredmények:

- Szervezeti folyamatok tisztázása és áttekintése
- A szervezet és a kapacitás hatékonyabb kihasználása
- Az információs rendszer folyamatba foglalása, az összefüggések feltérképezése
- Egyes költségelszivárgások kimutatása
- Nagyobb kapacitás kihasználása
- A költség / eredmény mutatórendszer felállítása, a részfolyamatok hasznossági elemzése Az igényeknél felvetett célok mindegyike megvalósul a rendszer bevezetésével.

A KÖZMŰ IIR szoftvercsomag előnyei

- A szoftver idomul a céghez, a vállalat egyedi rendszerére épül.
- Szabadon paraméterezhető és megadható lekérdezési lehetőségek.
- Megszűnik a párhuzamos adatrögzítés.
- Biztosítottá válik az egységes adatkezelés, adatstruktúra.
- Többszintű, szabadon paraméterezhető jogosultsági rendszer.
- Szabadon paraméterezhető és korlátlanul bővíthető adattár.
- Több terület együttes elemzése, kölcsönhatás-vizsgálata naprakészen elvégezhetővé.
- Az egyes munkahelyek online kommunikációja valósul meg.
- Egységes, felhasználóbarát kezelői felület.
- Nagy adattömeg esetén is elfogadható sebesség.
- Lehetőség egymástól távol eső telephelyek összekapcsolására.
- Adatarchiválási lehetőség.
- Biztonságos adattárolás, helyreállítóság.
- Kommunikáció más rendszerekkel.

   
     
 
   
       
 

Kommunikáció a vállalat más rendszereivel

Amennyiben létezik már jól bejáratott, testreszabott ügyviteli és készletnyilvántartó rendszer, akkor ezekkel a KÖZMŰ IIR együtt dolgozik. Két nagyon fontos eleme az anyag- és készletgazdálkodási rendszer, valamint a humánpolitikai rendszer. Ezeknek több adatbázisát is használja a szoftver, mégpedig importáló modul segítségével.

Anyag- és készletgazdálkodási rendszerből

- a raktári mozgásokat
- cikktörzset
- mennyiségi egységkódokat

A humánpolitikai rendszerből a dolgozói törzset.

A kontrolling modul által elvégzett terv/tény összehasonlításhoz és a stratégiai valamint az operatív tervezéshez szükséges a már meglévő ügyviteli rendszerekből egyes pénzügyi adatok kinyerése.

A Műszaki adattár adatait felhasználva akár térinformatikai megoldásokkal is könnyebbé tehetjük a termelés átláthatóságát, és látványosan ábrázolhatja az eszközök elhelyezkedését.

A KÖZMŰ IIR bármely eddig használt rendszerhez illeszthető. Amennyiben a cégnél nem állnak rendelkezésre az adatszolgáltatáshoz igényelt rendszerek, kívánságára megkeressük a társaság folyamataihoz leginkább illeszkedőt.

A rendszer egésze jelentősen több, mint az egyes modulok összessége

Az integrált információs rendszer:

- szükségesen épül a termelés és a gazdasági folyamatok adataira,
- megvalósításához szoftverre és hardverre van szükség,
- legfőbb jellemzője, hogy átfogó és költségtakarékos,
- célja, hogy a vállalat egészében megvalósítsa az optimális információáramlást.

A szoftver a következő tevékenységi körök rendszerbefoglalásához alkalmas

- Vízszolgáltatás
- Csatornaszolgáltatás
- Mélyépítés
- Laboratóriumi tevékenység
- Szemétszállítás
- Energiaszolgáltatás
- Gázszolgáltatás
- Távhő szolgáltatás
- Távolsági melegvíz szolgáltatás
- Parkfenntartás
- Útfenntartás

A következő kiegészítő modulok segítik a főbb tevékenységeket

- Szállításszervezés
- Beruházás
- Felújítás
- Energetika
- Karbantartás
- Hibaelhárítás

A vezetői döntés-előkészítés, terv/tény elemzés és stratégiai tervezés a Kontrolling modullal történik. Minden adat egy központi adatbázisban áll rendelkezésre a Műszaki adattárban. Kommunikáció a vállalat más rendszereivel Amennyiben létezik már jól bejáratott, testreszabott ügyviteli és készletnyilvántartó rendszer, akkor ezekkel a KÖZMŰ IIR együtt dolgozik. Két nagyon fontos eleme az anyag- és készletgazdálkodási rendszer, valamint a humánpolitikai rendszer. Ezeknek több adatbázisát is használja a szoftver, mégpedig importáló modul segítségével.

Anyag- és készletgazdálkodási rendszerből

- a raktári mozgásokat
- cikktörzset
- mennyiségi egységkódokat

A humánpolitikai rendszerből a dolgozói törzset.

A kontrolling modul által elvégzett terv/tény összehasonlításhoz és a stratégiai valamint az operatív tervezéshez szükséges a már meglévő ügyviteli rendszerekből egyes pénzügyi adatok kinyerése. A Műszaki adattár adatait felhasználva akár térinformatikai megoldásokkal is könnyebbé tehetjük a termelés átláthatóságát, és látványosan ábrázolhatja az eszközök elhelyezkedését. A KÖZMŰ IIR bármely eddig használt rendszerhez illeszthető. Amennyiben a cégnél nem állnak rendelkezésre az adatszolgáltatáshoz igényelt rendszerek, kívánságára megkeressük a társaság folyamataihoz leginkább illeszkedőt. A rendszer egésze jelentősen több, mint az egyes modulok összessége

Az integrált információs rendszer:

- szükségesen épül a termelés és a gazdasági folyamatok adataira,
- megvalósításához szoftverre és hardverre van szükség,
- legfőbb jellemzője, hogy átfogó és költségtakarékos,
- célja, hogy a vállalat egészében megvalósítsa az optimális információáramlást. A   szoftver a következő tevékenységi körök rendszerbefoglalásához alkalmas
- Vízszolgáltatás
- Csatornaszolgáltatás
- Mélyépítés
- Laboratóriumi tevékenység
- Szemétszállítás
- Energiaszolgáltatás
- Gázszolgáltatás
- Távhő szolgáltatás
- Távolsági melegvíz szolgáltatás
- Parkfenntartás
- Útfenntartás

A következő kiegészítő modulok segítik a főbb tevékenységeket

- Szállításszervezés
- Beruházás
- Felújítás
- Energetika
- Karbantartás
- Hibaelhárítás

A vezetői döntés-előkészítés, terv/tény elemzés és stratégiai tervezés a Kontrolling modullal történik.

Minden adat egy központi adatbázisban áll rendelkezésre a Műszaki adattárban.

Modulokról bővebben >>

   
     
 

Prezentáció

A szoftverrel kapcsolatos prezentáció itt letölthető, ebből részletesen kiderül a szoftver felépítése, jellemzői és az integrált információs rendszerekkel szembeni követelmények. Ha sikerült érdeklődését felkeltenünk, kérem keressen meg elérhetőségeink valamelyikén, és mi részletesen kidolgozzuk az Ön számára a lehetőségeket, előnyöket és veszélyeket.

A szoftverrel kapcsolatos véleményét itt leírhatja
info@fci-fischer.hu


230 kbyte