Vállalati fúzió és felvásárlás

Mergers & Acquisitions >>
M&A értékei >>
A tanácsadói közreműködés >>
Vételi szándék >>
Eladási szándék >>
M&A folyamat >>
A tanácsadói tevékenység megtérülése >>
Prezentáció (letöltés) >>

 
 
 
 
 
  A piacgazdaság keretei között megszokott, sőt meglehetősen elterjedt jelenség az úgynevezett M&A, azaz vállalategyesülés és vállalatfelvásárlás. Az ország gazdasági fejlődésével a fúziók és vállaltok adás-vétele nálunk is a gazdasági élet részévé vált. A híradások nyomán gyakran megtudhatjuk az így létrejövő vállalatok méretét, piaci részesedésének növekményét, és sok más jellemzőiét. Kevés publikáció jelenik meg azonban arról, hogy a tranzakciók megszervezése alatt, mennyi probléma és megoldandó feladat kerül előtérbe. Az optimális cél elérése érdekében célszerű és megtérülő tanácsadó cég segítségét igénybe venni.  
     
     
     
     
     
       
  Mergers & Acquisitions    
       
  - Fúziók    
  - Felvásárlások    
  - Részesedésszerzések    
       
  M&A értékei    
       
 
   
       
  A tanácsadói közreműködés    
       
  - Információs/invesztíciós memorandum összeállítása    
  - Vállalatértékelés - javaslattétel az eladási/vételi árra    
  - Lehetséges partnerek feltérképezése    
  - Potenciális partnerek értékelése    
  - Ügyfél támogatása a due diligence (kiválasztási) folyamatokban    
  - Ügyfél támogatása a tárgyalásokon    
  - Szerződések előkészítése, ellenőrzése    
       
  Vételi szándék    
       
  Indítékai:    
       
  Mikroökonómiai tényezők: Pénzügyi-finanszírozási tényezők:    
  - termelőkapacitás bővítés - likviditási problémák    
  - partneri kör bővítés - hitelfelvétel    
  - alapanyag biztosítás - adómegtakarítás    
  - piaci részesedés növelés - hitelképesség javítása    
  - fejlesztések megszerzése    
  - kínálat bővítése, módosítása    
  - szinergia Tőkepiaci spekuláció:    
  - ajánlat bejelentési spekuláció    
  Makroökonómiai tényezők: - inkubátor ügylet    
  - méretgazdaságosság      
  - költséghatékonyság Vállalatvezetők személyes ambíciói:    
  - import/export korlátok átlépése - vállalati presztízs    
  - piaci kockázatok diverzifikálása - karrierpálya    
         
 

A cél elérésének lehetősége

- Vállalat megvétele
- Vállalatrész megvétele
- Vállalati vagyon(elem) megvétele
- Részesedés szerzése
- Fúzió

ELADÁSI SZÁNDÉK

Indítékai:

Mikroökonómiai tényezők:

- termelőkapacitás-felesleg megszüntetése
- piaci pozíció erősítése
- vállalkozói önmegvalósítás
- szinergia

Pénzügyi-finanszírozási tényezők:

- likviditási problémák
- adómegtakarítás
- hitelképesség javítása
- tőkekivonás adott területről
- tőkeátcsoportosítás

Makroökonómiai tényezők:

- méretgazdaságosság
- költséghatékonyság
- import/export korlátok átlépése

Tőkepiaci spekuláció:

- ajánlat bejelentési spekuláció
- inkubátor ügylet

Vállalatvezetők személyes ambíciói:

- karrierpálya

A cél elérésének lehetősége

- Vállalat eladása
- Vállalatrész eladása
- Vállalati vagyon(elem) eladása
- Tőkebevonás
- Fúzió

M&A folyamatok áttekintése

   
       
 
   
       
 

A tanácsadói tevékenység megtérülése

- Optimális partner felkutatása:
  Munkatársai teljes feltérképezés után választják ki a megfelelő partnert, akivel   együttműködve, érhető el a kitűzött cél.

- Külföldi piacok és tendenciák ismerete:
  Az FCI csoport filozófiája szerint a helyi szakemberek, a müncheni központban   összegyűjtött információk alapján folyamatosan tájékozódnak a nemzetközi   piacokról és tendenciákról. Projektektől függően a nemzetközi hálózat   lehetőségeit is felhasználjuk a partnerkeresés során.

- Áralku:
  A cég jelenlegi és a jövőbeni értékeket figyelembe véve munkatársaink segítik a   reális vételi vagy eladási ár kialakítását. Az áralku során megfelelő érvekkel   támasztjuk alá az ügyfél számára optimális árat.

- Adminisztrációs terhek csökkenése:
  A szerződések előkészítésével adminisztrációs terhet veszünk át. Az eddig   megszerzett tapasztalatokat és tudást felhasználva kiküszöböljük a   szerződésekben rejlő kockázatokat.

- Időbeni ütemezés:
  A megfelelő időbeni ütemezés elősegíti a gördülékeny lebonyolítást. Tanácsadó   közreműködésével elkerülhető az ügylet elhúzódása miatti meghiúsulást.

   
       
  Referenciák >>    
       
 

Prezentáció

A tevékenységgel kapcsolatos prezentáció itt letölthető.