Integrált információs rendszerek fejlesztése

Kialakításának szükségessége >>
Bemutatása >>
Célja, fogalma, funkciói >>
Fejlesztés dimenziói >>
Működtetés dimenziói >>
Támasztott követelmények >>
Kialakításának lépései >>
KÖZMŰ IIR >>

 
 
 
 
 
     
  Integrált Információs Rendszer kialakításának szükségessége    
 
Minden vállalat rendelkezik információrendszerrel. Ez még akkor is igaz, ha a rendszer csak papíron tárol adatokat, és verbális csatornákon kommunikál. Az információrendszerek e modellje ma már ritka, tekintettel az óriási adminisztrációs feladatokra, a szerteágazó tevékenységekre és a számítógépek nyújtotta lehetőségekre. Ezért egyre több cég kezdte számítógépes munkával lefedni tevékenységének legmunkaigényesebb területeit. Ezek azonban egyes részterületekre terjednek ki, amelyek nem kommunikálnak egymással, így önálló információs szigetekké alakulnak. Ez esetben előfordul a párhuzamos adatrögzítés és adathiány. Az integrált információs rendszerek kialakításának igénye elsősorban a felső és középvezetői szint információigényének kiszolgálása miatt kerül bevezetésre. Ezek a számítógéppel támogatott integrált információs rendszerek ugyanis olyan adatszolgáltatásra képesek, melyek teljes áttekintést nyújthatnak a vállalati folyamatok felett, legyen szó az egyes összefonódó tevékenységek külön-külön vizsgált eredményességéről, vagy akár a dolgozók munkaidejének hatékonyságáról. Mivel az adatok felhasználási lehetősége igen széles (nem is beszélve azokról a horizontális adathasznosításokról, amelyet két azonos szintű munkahely online kommunikációja biztosít!), így egyre több vállalat használ integrált információs rendszert eredményességének növelése érdekében.
   

 

 

 

 

       
  Az integrált információs rendszer vállalati szempontból biztosítja tehát    
       
  - A folyamatok feletti áttekintést    
  - Az erőforrás ráfordítások nyomon követését, folyamatokhoz kapcsolását    
  - Ellenőrzési és számonkérési lehetőséget    
  - A folyamatok racionalizálását    
  - A ráfordítások tervezhetőségét    
  - A tevékenységekből származó adatok pontos és biztonságos archiválását a jövő   számára    
       
  A munkatársak számára pedig az alábbiakat nyújtja    
       
  - Az adminisztrációs terhek csökkenését    
  - A hibalehetőségek csökkenését    
  - Rutinfeladatok automatizálását    
  - A munka gyorsabbá, hatékonyabbá tételét    
       
  Az Integrált Információs Rendszer bemutatása    
       
  Az Integrált Információs Rendszer célja, fogalma, funkciói    
       
  Információs rendszerek    
       
 
Az információs rendszerek célja, hogy egy adott területen a megfelelő döntési pontokhoz, olyan információszolgáltatást rendeljenek, melyek a döntések meghozatalához szükséges adatokat biztosítják. A rendszer gyakorlatilag olyan naprakész adatszolgáltatást biztosít a döntéshozóknak (bármely hierarchia szinten), amellyel azok optimalizálhatják döntéseiket.
   
       
 
Ahhoz, hogy egy információs rendszer ezt a szerepét betöltse, számos működési funkciót kell ellátnia:
   
       
 
- a rendszerbe bevont munkahelyekről begyűjti a szükséges adatokat (input),
   
  - az adatokat megfelelő struktúrában letárolja későbbi felhasználás céljából,    
 
- a rendszer a kijelölt munkahelyeken történő lekérdezéskor a tárolt adatokat a kívánt struktúrába rendezi, és továbbítja a lekérdező felületre (képernyő, nyomtató) (output)
   
       
  Integrált információs rendszerek    
       
 
A fenti módon egy vállalatnál több információs rendszer is működhet egyidejűleg egy-egy részterületen. Ennek hátránya, hogy az egyes rendszerek határai kommunikációs falakat jelentenek a vállalaton belül, amelyek többek között
   
       
  - információ elakadást,    
  - hiányos adatszolgáltatást,    
  - párhuzamos adatrögzítést eredményezhetnek.    
       
 
Az integrált információs rendszer több információs részrendszer informatikai egyesítése útján jön létre. Lényege, hogy az egyes vállalati részfolyamatokhoz kapcsolódó részrendszerek közös, egyetlen központi adatbázisból dolgoznak. Ezzel a vállalat egészére vonatkozóan egy rendszerről beszélhetünk, amely számos új tényezővel bővíti az információs rendszerek adta lehetőségeket:
   
       
  - Megszűnik a párhuzamos adatrögzítésekből adódó többlet-munkaráfordítás, és hibalehetőség.    
  - Biztosítottá válik az egységes adatkezelés, adatstruktúra.    
 
- Az egyes részrendszerek egymás közti kommunikációjával bármely részrendszerben létrehozott információ azonnal és közvetlenül felhasználhatóvá válik más részrendszerek által. Ezzel az egyes munkahelyek online kommunikációja valósul meg.
   
  - A különböző részrendszerek által előállított adatok összefüggésbe hozhatókká válnak, ezáltal több terület együttes elemzése, kölcsönhatás-vizsgálata, összefüggés kutatása is naprakészen elvégezhetővé válik.    
       
  Az integrált információs rendszer dimenziói    
       
  A fejlesztés dimenziói    
       
 
Az integrált információs rendszer kialakítása a vállalat három dimenzióját érinti:
   
       
  - Reálfolyamatok (tevékenység)    
  - Szervezet    
  - Információs rendszer    
       
  Reálfolyamatok (tevékenység)    
       
 
A reálfolyamatok a vállalat alapját jelentik: ez működésének motorja. A többi dimenzió tekintetében determináns. Az integrált információs rendszer kialakítása során feltérképezésre kerül, hogy meghatározó szerepet töltsön be a rendszerjavaslat megalkotásakor. Az implementálás során a reálfolyamatok nem, vagy csak kis mértékben kerülnek változtatásra.
   
       
  Szervezet    
       
 
A reálfolyamatok ellátására jön létre, így azokhoz teljes mértékben idomul. Tekintettel arra, hogy a szervezet bővülése nem mindig tudatos tervezés eredménye, így abban előfordulhatnak a munka hatékonyságát rontó párhuzamosságok és keresztcsatolások. Ebből kifolyólag a rendszer fejlesztésekor nemcsak a rendszert igazítjuk a szervezethez - melyet korábban a reálfolyamatokhoz hasonló módon feltérképezünk -, hanem adott esetben a szervezetet is módosítjuk az integrált információs rendszer struktúrájának megfelelően. Ennek érdekében a rendszerjavaslatban a szervezetre vonatkozóan is teszünk ajánlatot. (Gyakorlatilag ez a szervezet és az információrendszer egy fejlesztési kölcsönhatása)
   
       
  Információs rendszer    
       
 
A reálfolyamatok és szervezet működését együttesen támogató dimenzió. Mind a reálfolyamatok, mind pedig a szervezet determinálja.
   
       
  A működés és működtetés dimenziói    
       
 
E fejezetpontban a működés és működtetés hátteréül szolgáló feltételeket mutatjuk be. Ezek a részek együttesen képzik a integrált információs rendszer egészét. Minden egyes elemük egyben költséget is jelent.
   
       
  Hardverháttér    
       
 
A hardverháttér az információs rendszerek alapfeltétele. A integrált információs rendszer szoftverek futásához megfelelő szintű számítógépes hálózat kiépítése szükséges.
   
       
  Szoftverháttér    
       
 
A szoftverháttér az információs rendszer motorja. A program biztosítja az adatok begyűjtését, tárolását, csoportosítását, továbbítását és megjelenítését. A hardverháttérrel együttesen alkotják az integrált információs rendszer működésének tárgyi feltételeit.
   
       
  Szervezeti háttér    
       
 
A szervezeti háttér az információrendszer működését biztosító szervezeti megoldásokat és munkaszervezésbeli feltételeket jelenti. Ahhoz, hogy a rendszer működhessen, a szervezeti háttér szigorú meghatározásához és dokumentálásához van szükség.
   
       
  Személyzeti háttér    
       
  A szoftver- és hardverháttér napi karbantartásához emberi közreműködésre van szükség. A teendőknek két területe van:    
       
  - Hardverpark karbantartása (rendszergazda)    
  - Szoftver karbantartása (Supervisor)    
       
  Gyakran a hardverkarbantartást a hardvert szállító cég alvállalkozóként ellátja.    
       
  Noncomputer elemek    
       
 
A fentieken túl az integrált információs rendszer működését számos olyan offline elem is kiegészíti, mely a mindennapi munkát támogatja. Ilyenek a nyomtatott kimutatások, jegyzőkönyvek, űrlapok, stb.
   
       
  Az Integrált Információs Rendszerrel szemben támasztott követelmények    
       
 
A megfelelően kialakított integrált információs rendszer az alábbi követelményeknek felel meg (a lista a KÖZMŰ IIR jellemzői alapján került összeállításra):
   
       
 
- Egységes, egyszerű, felhasználóbarát kezelői felület (használata ne igényeljen   előzetes speciális számítástechnikai ismereteket).
   
  - Jól használható kezelői kézikönyv.    
 
- A program fejlesztői bármikor elérhető telefonos segítséget tudjanak nyújtani, vagy   modemes kapcsolat útján szükség esetén beavatkozni.
   
 
- Biztosított legyen a program folyamatos fejlesztése, újabb felhasználói igények   beépítése.
   
 
- Modulos felépítés révén biztosított legyen a funkciónkénti vásárlás.
   
  - Nagy adattömeg esetén is elfogadható válaszidő.    
 
- Rugalmas, paraméterezhető lekérdezési lehetőségek (szűrések, csoportosítások).
   
 
- Kommunikáció más rendszerekkel: adatimport és adatexport.
   
 
- Lehetőség egymástól földrajzilag távol eső telephelyek összekapcsolására "online"   (folytonos) vagy "dial up" (időszakos) kommunikációval.
   
  - Biztonságos adattárolás, hiba esetén lehetőség legyen az adatbázis   helyreállítására.    
  - Adatarchiválási lehetőség.    
  - Többszintű, szabadon paraméterezhető jogosultsági rendszer.    
       
  Integrált információs rendszer kialakításának lépései    
       
  Kialakítás idő és költségterve    
       
  Feladat definíció    
       
 
A feladat definíció során a cél egy olyan áttekintő felmérés készítése, melynek segítségével az előzetes idő és költségbecslés nagy biztonsággal elvégezhető. E fázis során kell megfogalmazni:
   
       
  - az elérendő célokat,    
  - a feladatokat és    
  - az új rendszer fejlesztésének indokait.    
       
  Helyzetfelmérés    
       
 
Az átfogó és alapos vizsgálat kiterjed a tevékenységek, a meglévő eszközállomány, a szoftver és a személyi állomány, valamint az adatfeldolgozási technológia és a működési algoritmusok felmérésére és elemzésére. Ez a munkafázis a fejlesztés egyik legfontosabb eleme, melyre az egész rendszer kialakítása épül. Időigénye ennek megfelelően magas. A helyzetfelmérés célja, hogy a vállalat jelenlegi állapotát megismerjük mindhárom fejlesztési dimenzióra vonatkozóan:
   
       
  - Reálfolyamatok    
 

munkahelyenként

   
 

munkafolyamatonként

   
  - Szervezet    
 

hatáskör elemzés

   
 
szervezet elemzés
   
  - Információrendszer    
 
Feldolgozás elemzés (számítógépes és nem számítógépes)
   
 
Folyamat analízis
   
 

Adatbázis analízis

Követelmények specifikálása

A követelmények specifikálása a rendszerrel szemben támasztott speciális követelmények feltárását és összegyűjtését jelenti. Ebben a fázisban cél az összes definiálható rendszerelvárás megfogalmazása, hiszen ez a későbbi feladatspecifikáció egyik alappillére. Követelmények két csoportba rendezhetők:

- Funkcionális követelmények: az integrált információs rendszer által nyújtott funkciókkal szemben támasztott követelmények.
- Technológiai követelmények: a rendszer leíró paramétereire, működtetésére, szoftver és hardver hátterére vonatkozó elvárások.

A követelmények listája teljes körű, tartalmazza mind a felhasználók igényeit, mind pedig a vállalati háttér adta lehetőségeket, korlátokat.

Feladatspecifikáció

A rendszerterv műszaki közgazdasági és informatikai megfogalmazását jelenti. A Feladatspecifikáció - a fejlesztés programozási fázis előtti utolsó dokumentációjaként - a felhasználók számára érthető formában írja le a rendszert, többek között megfogalmazva:

- a rendszer funkcióinak leírását modulonkénti bontásban
- a funkciók munkahelyekhez rendelését - a rendszer bevezetésével javasolt szervezeti változtatásokat (szervezeti javaslat)
- a rendszer és társrendszerei kapcsolatának leírását
- input és output leírásokat
- az inputokhoz és outputokhoz kapcsolódó munkaszervezési feladatokat
- a hardverspecifikációt munkahelyenként
- a noncomputer elemeket
- stb.

Rendszertervezés

A rendszertervezés során a Feladatspecifikáció lefordításra kerül az informatika nyelvére, mely alapján a programozás megtörténik. A rendszertervezés tulajdonképpen a programozási szakasz első fázisa, mely során meghatározásra kerülnek:

- az input/output táblák
- intra- és intermoduláris, illetve rendszerközi adatkapcsolatok
- adatbázis-feldolgozási folyamatok
- képernyő tervek
- dialógus tervek
- beépített algoritmusok
- stb.

Rendszer megvalósítása

Ennek a rendszerfejlesztési fázisnak az a célja, hogy a tervezés dokumentációira támaszkodva a programterveket a felhasználók által kezelhető, futó programokká konvertálja. Ennek lépései:

- Programozás
- Fejlesztői tesztelés
- Szoftverdokumentációk elkészítése

Implementálás

Az implementálás célja a program használatba vétele, működtetésének megkezdése. Ez a cél több lépésben érhető el:
- Hardverháttér biztosítása
- Személyzeti háttér biztosítása
- Szervezeti háttér biztosítása
- Betanítás
- Felhasználói tesztelés
- Rendszerparaméterezés, törzs feltöltés
- Próbaüzem
- Bevezetés

Szoftverkövetés, szervízszolgáltatás

Szoftverkövetés

Ez a szolgáltatás kiterjed a jogszabályi változásokból és a szakmai fejlesztésekből adódó szoftverváltoztatásra.

Szervízszolgáltatás

- segítségnyújtás a szoftver beállításához
- folyamatos támogatás a szoftver használatához
- felhasználói kérdések megválaszolása
- támogatás a hibajelenségek megszüntetéséhez
- adatkarbantartás
- tanácsadás a mentett adatállományok átvizsgálására
- kapcsolattartás
- készenléti szolgáltatás
- stb.

tovább a Közmű IIR részletes ismertetőjére >>